Aanbeveel Interessante Artikels

Chemie

Bewaring van die omgewing

Bewaring van die akwatiese omgewing Die behoud van die omgewing is belangrik vir beide diere (spesies) en mense. Mangroves in Brasilië is byvoorbeeld oorgangsekosisteme tussen land en see. Die waters is ryk aan minerale soute en organiese materiaal. Besoedeling het ons mangroves egter vernietig.
Lees Meer
Fisika

Nobelpryse in fisika

Alfred Nobel, wat bekend is vir die stigting wat die Nobelpryse jaarliks ​​toeken, het die volgende stelling in sy testament gelaat. "Al my bates sal soos volg behandel word. Die kapitaal word deur my eksekuteurs in veilige sekuriteite belê en sal 'n fonds vorm, waarvan die deelname jaarliks ​​as 'n prys uitgedeel word aan diegene wat gedurende die voorafgaande jaar die gee die mensdom die groot voordeel.
Lees Meer
Chemie

Balansering van chemiese vergelykings

In 'n chemiese reaksie is die struktuur van atome as chemiese elemente onveranderd. Atome in een element word nie atome in 'n ander element nie. Daar is ook geen verlies of skepping van nuwe atome nie (Lavoisier's Law). Die aantal atome van die reagense moet gelyk wees aan die aantal atome van die produkte.
Lees Meer
Chemie

Louis Proust

Joseph Louis Proust is op 26 September 1754 in Angers, Frankryk, gebore. Sy vader was 'n apteker. Proust studeer chemie en farmasie. Ek wil die inhoud van enigiets ontleed. Hy het as hoof van apteek in die Hospital de Salpetrière in Parys gewerk. In 1789 het hy na Spanje verhuis en die Franse Revolusie gevlug.
Lees Meer
Chemie

Polariteit van chemiese bindings

Elektronegatiwiteit is die vermoë van 'n atoom om 'n paar elektrone wat hy met 'n ander atoom deel in 'n kovalente binding na homself te trek. Eksperimentele metings is gedoen deur die wetenskaplike Linus Pauling, wat 'n elektronegatiwiteitskaal geskep het. Volgens die elektronegatiwiteitsverskil van die elemente kan die kovalente binding as polêr of nie-polêr geklassifiseer word.
Lees Meer
Chemie

Keton (vervolg)

Nomenklatuur Die IUPAC-nomenklatuur van ketone word ONA beëindig. Die ketting wat karboniel het, is die hoofketting, of langer ketting. Die nommering word vanaf die naaste punt van die karboniel gedoen. Voorbeelde: propan-2-een of propanon-butan-2-een 4-metielpentan-2-een-pentan-2-een 3-isopropielhexanon-2-een Sommige ketone kan siklies wees.
Lees Meer