Aanbeveel Interessante Artikels

Fisika

Magnetiese veld

Eenvormige magnetiese veld Net soos by die eenvormige elektriese veld word dit gedefinieer as die veld of 'n deel daarvan waar die magnetiese induksie-vektor op alle punte gelyk is, dit wil sê, dit het dieselfde modulus, rigting en rigting. Dus word die voorstelling daarvan deur middel van induksielyn gemaak deur ewewydige en eweredige afstandlyne.
Lees Meer
Chemie

Oktetteorie

Die oktetteorie is gebaseer op die stabiliteit van die edelgasse. Van al die elemente wat in die natuur bestaan, kan slegs die edelgasse vry gevind word in die vorm van 'n geïsoleerde atoom. Die ander is op verskillende maniere en in verskillende kombinasies met mekaar verbind. Edele gasse word geïsoleer omdat hulle die octetreël gehoorsaam, dit wil sê hulle bevat agt elektrone in hul valensie-dop, of die buitenste laag, verder van die kern af, behalwe vir Helium, wat twee elektrone het en stabiel is.
Lees Meer
Chemie

Atoommassa

Die atoommassa van die atoom word uitgedruk in u. Dui aan hoeveel keer die massa van die atoom groter is as 1/12 van die massa van die koolstofatoom (A = 12). As ons 'n hoeveelheid meet, vergelyk ons ​​dit met 'n ander as verwysing. Om die massa van ons liggaam te meet, gebruik ons ​​die kilogram (kg) as die standaardeenheid. As die persoon 'n massa van 80 kg het, beteken dit dat sy massa 80 keer groter is as die massa van 1 kg.
Lees Meer
Fisika

Toepassings vir magnetiese krag

Aangesien daar opgemerk is dat die magnetiese krag sekere maniere van elektriese geleiding beïnvloed het, was hierdie studie nodig om die doeltreffendheid van die geleiers van die tyd verder te verhoog. Dit was ook op grond van hierdie kennis dat verskillende vooruitgang in elektronika en robotika moontlik was en verdere studies daaroor gedoen is.
Lees Meer
Fisika

Plat spieël

'N Plat spieël is een waarin die weerkaatsingsoppervlak heeltemal plat is. Platspieëls gebruik 'n groot verskeidenheid gebruike, van huis tot spieël, as komponente van gevorderde optiese instrumente. 'N Plat spieël word voorgestel deur: Die belangrikste eienskappe van 'n plat spieël is die simmetrie tussen die voorwerp- en beeldpunte en dat die meeste van die refleksie wat plaasvind gereeld is.
Lees Meer
Chemie

Fritz strassmann

Fritz Strassmann was 'n chemikus en fisikus wat op 22 Februarie 1902 in Boppard, Duitsland, gebore is. Dit was belangrik vir sy navorsing op die gebied van radioaktiwiteit. Hy studeer aan Hanover, die Tegniese Universiteit, en word 'n dokter in 1929, waar hy sy Ph.D. Strassmann ontvang het om die metode van radioaktiewe datering in geochronologie te help ontwikkel.
Lees Meer