Chemie

Chemiese bindings


Atome word skaars in die natuur gelaat. Hulle is geneig om bymekaar te kom en vorm dus alles wat vandag bestaan.

Sommige atome is stabiel, dit wil sê weinig reaktief. Ander kan nie geïsoleer word nie, hulle moet met ander elemente skakel. Die kragte wat atome bymekaar hou, is fundamenteel elektries van aard en word genoem chemiese bindings.

Elke binding behels die beweging van elektrone in die buitenste lae atome, maar bereik nooit die kern nie.

Edele gasstabiliteit

Van alle bekende chemiese elemente kom slegs 6, edele of seldsame gasse in die natuur voor as geïsoleerde atome. Die ander is altyd op verskillende maniere, in verskillende kombinasies, aan mekaar verbind.

In die natuur word edelgasse in die vorm van geïsoleerde atome aangetref, omdat dit die laaste laag van die volledige elektrosfeer het, dws met 8 elektrone. Selfs 2-elektron helium is volledig omdat vlak K slegs 'n maksimum van 2 elektrone toelaat.

Oktetreël - Chemiese elemente moet altyd 8 elektrone in die laaste elektroniese laag of valenslaag bevat. In die K-laag kan daar hoogstens 2 elektrone wees. Op hierdie manier is die atome stabiel, met dieselfde konfigurasie as die edelgasse.

Let op die elektroniese verspreiding van edelgasse in die volgende tabel:

NAAM

SIMBOOL

Z

K

L

M

N

die

P

Q

HÉLIO

hy

2

2

-

-

-

-

-

-

neon

ne

10

2

8

-

-

-

-

-

argon

lug

18

2

8

8

-

-

-

-

krypton

kr

36

2

8

18

8

-

-

-

XENON

xe

54

2

8

18

18

8

-

-

radon

RN

86

2

8

18

32

18

8

-

Die stabiliteit van die edelgasse is te wyte aan die feit dat hulle die laaste volledige laag het, dit wil sê met die maksimum aantal elektrone wat hierdie laag kan bevat, terwyl die laaste een bevat. Atome van ander chemiese elemente, om stabiel te wees, moet deur chemiese bindings elektrosfere verkry wat gelyk is aan dié van edele gasse.

Daar is drie soorte chemiese bindings:

- Ioniese band - verlies of wins van elektrone.
- Kovalente binding - elektron deling.
- Metaalverbinding - neutrale atome en katione gedompel in 'n wolk van elektrone.


Video: Gr 10 Wetenskap : Ioniese Verbindings (Junie 2021).