Chemie

Atoomgetal (Z)


Elke atoom het sy atoomgetal. Dit dui die aantal elektrone en protone in die atoom aan. As dit geen elektriese lading het nie, is dit neutraal, dit wil sê, dit is 'n neutrale atoom.

Die atoomgetal word met die letter (Z) aangedui.

Atoomgetal is die aantal protone en elektrone (neutrale atoom) wat in die atoom bestaan. voorbeelde:

Na (natrium) Z = 11
Hy (helium) Z = 2
V (vanadium) Z = 23
Br (broom) Z = 84
Po (polonium) Z = 84

Daar kan gesê word dat die atoomgetal gelyk is aan die aantal kernprotone. As die atoom neutraal is, is dit ook gelyk aan die aantal elektrone.

Z = p = is

Massa-nommer (A)

Massagetal is die gewig van die atoom. Dit is die som van die aantal protone (Z) en neutrone (n) wat in 'n atoom bestaan.
A = p + nof A = Z + n

Dit is hierdie getal wat vir u sê of die atoom ligter of swaarder is. Dit is die protone en neutrone wat die massa van die atoom gee, aangesien die elektrone baie klein is, met 'n weglaatbare massa in verhouding tot hierdie deeltjies. voorbeelde:

Na (natrium) A = 23
As Na A = 23 en Z = 11 het, wat is die aantal n (neutrone)?

A = 23
Z = p = is

A = p + n
23 = 11 + n
n = 12

Vanaf Z het ons die aantal protone en elektrone in die atoom. Van die formule A = p + n, isoleer ons n om dit te vind, en vervang A en p in die formule. Dan kan ons ook die formule gebruik:

n = A-p

Let op die model:

a) K (kalium)
A = 39
Z = 19
p = 19
é = 19
n = 20

Ons vind hierdie waardes in die periodieke tabel van die elemente. Elke tabel het 'n legende met die atoomgetal en massagetal. Deur die korrekte formule toe te pas, kan ons die neutronwaarde vind.

Ion

Die atoom met p = is, dit wil sê, die aantal protone gelyk aan die aantal elektrone is elektries neutraal.

Neutrale atoom = p = is

As die atoom te veel of te min elektrone het, dan is dit nie meer 'n neutrale atoom nie. Hierdie atoom sal ION genoem word.

Ion = p ≠ is

Ion is 'n atoom wat elektrone verloor of verkry. Dit kan negatief of positief wees. dan:

Positiewe ioon (+) skenk elektrone - kationioon. Bv+
Negatiewe ioon (-) ontvang elektrone - anioonioon. Bv. Cl-
As 'n katioon elektrone skenk, word dit positief.
As 'n anioon elektrone kry, word dit negatief.

Video: All Chemical Elements Symbols, Names and Pronunciations (Oktober 2020).