Chemie

Isotoop, isobaar en isotoon


As ons kyk na die atoomgetal, massagetal en neutrone van verskillende atome, kan ons stelle atome met 'n ander gelyke getal vind.

Isotope is atome met dieselfde aantal protone (p) en verskillende massagetal (A). Voorbeeld: waterstof (H).

¹H ²H ³H
¹                      ¹                ¹

waterstofdeuterium tritium
Z = 1 Z = 1 Z = 1
A = 1 A = 2 A = 3

Hierdie verskynsel kom baie algemeen voor. Byna alle natuurlike chemiese elemente word gevorm deur isotope te meng.

Isobare is atome met dieselfde massagetal (A) en verskillende getalle protone. voorbeeld:

40K
19

A = 40
Z = 19

40AC
20

A = 40
Z = 20

Dit is atome van verskillende chemiese elemente, maar hulle het dieselfde massagetal.

Isotone is atome met dieselfde aantal neutrone en met verskillende getalle protone en massa. Dit is atome van verskillende chemiese elemente. voorbeeld:

A = 37cl
Z = 17
_______
n = 20

A = 40AC
Z = 20
________
n = 20

Isotone het verskillende chemiese en fisiese eienskappe.


Video: RadioActivitY 01 : Atoms - Isotopes Isobars Isotones Isoters Isoelectronic Species : Class 10 ICSE (Mei 2021).