Chemie

Meervoudige en submultiple - ander eenhede


Soms is groter of kleiner eenhede as SI nodig.

As die lengte-grootte, waar die eenheid in SI die meter is, in groter eenhede uitgedruk moet word, gebruik ons ​​sy veelvoude (kilometer, hektometer, desimeter, ens.) En om kleiner eenhede te gebruik, gebruik ons ​​die submultiples (sentimeter, desimeter, mm, ens.).

Kyk na die vorming van veelvoude en submultiples van meeteenhede deur die voorvoegsels SI te gebruik.

Veelvuldige

PREFIX

SIMBOOL

BETEKENIS

yotta

Y

1024

zetta

Z

1021

exa

en

1018

leugentje

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

hecto

h

10²

Deca

die

10

Submultiples

PREFIX

SIMBOOL

BETEKENIS

Deci

d

10-1

centi

c

10-2

Mili

m

10-3

mikro

µ

10-6

nano

N

10-9

hoogtepunt

p

10-12

Femtochemie

f

10-15

Atto

die

10-18

Zepto

z

10-21

yocto

y

10-24

Sien ook die vereenvoudigde tabel:

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

10³

10²

10

1

10-1

10-2

10-3

dan:

1km = 1.10³
1 um = 1,10-6
1 cm = 1,10-2
1nm = 1,10-9
1 mm = 1,10-3

As die hoeveelheid massa is:

1 kg = 10³g
1g = 10-3 kg
1g = 10³ mg
1 mg = 10-3g
1g = 106μg
1 ug = 10-6

Vir die volume hoeveelheid word die eenheid l (liter) en ml (milliliter) baie gebruik, waar:

1l = 1dm³
1 ml = 1 cm³

Sommige lande gebruik nie metrieke eenhede nie. Dit is die eenhede van die Engelse stelsel (myl, erf, duim, voet, pond en ons).

1 myl = 1609 m
1 duim = 25,40 mm = 2,540 cm
1 erf = 0,914 m
1 gram = 28,35 g
1 voet = 0.3048m
1 pond = 453,6g