Chemie

Elektroniese lae / energievlakke


In die elektrosfeer wentel elektrone om die kern en beset dit wat ons noem energievlakke of elektroniese lae. Elke vlak het 'n heelgetal van 1 tot 7 of die hoofletters K, L, M, N, O, P, Q.

In lae beweeg elektrone en as hulle van een laag na 'n ander beweeg, word dit energie opgeneem of vrygestel.

As 'n elektron na die binneste laag spring, word dit energie vrygestel. As 'n elektron na 'n buitenste dop spring, neem dit energie op.

Die vrygestelde energie is in die vorm van lig. Ons noem hierdie energie “kwantum'Van energie. die "kwantum”Word ook genoem foton.

Elke elektroniese laag kan 'n sekere maksimum aantal elektrone bevat. Kyk na die tabel:

LAYER NAMEVLAKMAX No. VANAF IS IN DIE LAG

K

1

2

L

2

8

M

3

18

N

4

32

die

5

32

P

6

18

Q

7

8

Die aantal lae of vlakke van energie wissel volgens die aantal elektrone van elke atoom.
In elke atoom (behalwe palladium - Pd) ondersteun die maksimum aantal elektrone in 'n K-laag slegs 2 elektrone. Die voorlaaste laag moet 'n maksimum van 18 elektrone hê.
Vir atome met meer as 3 lae, terwyl die voorlaaste tyd nie 18 elektrone is nie, sal die laaste een hoogstens 2 elektrone hê.

Let op enkele verspreidings:

H (waterstof) e = 1
K = 1

K (kalium) # is = 19
K = 2 L = 8 M = 8 N = 1

Wees (beryllium) # van is = 4
K = 2 L = 2

Zr (sirkonium) # is = 40
K = 2 L = 8 M = 18 N = 10 O = 2


Video: Bly veilig: Bou drie lae om jou (Junie 2021).