Chemie

Atoommassa


Die atoommassa van die atoom word uitgedruk in u. Dui aan hoeveel keer die massa van die atoom groter is as 1/12 van die massa van die koolstofatoom (A = 12).

As ons 'n hoeveelheid meet, vergelyk ons ​​dit met 'n ander as verwysing. Om die massa van ons liggaam te meet, gebruik ons ​​die kilogram (kg) as die standaardeenheid. As die persoon 'n massa van 80 kg het, beteken dit dat sy massa 80 keer groter is as die massa van 1 kg.

In die praktyk stel chemie nie daarin belang om die massa van 'n geïsoleerde atoom te ken nie, maar vir die wetenskap is dit belangrik om die massa atome te ken in vergelyking met die massa van 'n ander atoom wat as standaard geneem word. Koolstof was dan die element met sy gestandaardiseerde massa (A = 12).

Die massa van 'n atoom word uitgedruk deur gebruik te maak van 'n baie klein eenheid genaamd die atoommassa-eenheid (u). In die verlede is die akroniem u.m.a vir hierdie eenheid gebruik.

Een eenheid atoommassa (u) is 1/12 van die massa van 'n koolstofatoom (A = 12). Dit is gelykstaande aan die instelling van die waarde 12u as die massa van 'n koolstofatoom (A = 12).

Atoommassa is die massa van die atoom wat in u uitgedruk word. As die massa van 'n element X 24u is, beteken dit dat die massa 24 keer groter is as die 1/12 massa van die koolstofatoom (A = 12). Met ander woorde, die atoommassa van element X is twee keer die atoommassa van koolstof.

Let op die tabel met enkele chemiese elemente en hul atoomgetalle en atoommassas.

ELEMENT

SIMBOOL

ATOMIESE NOMMER

ATOMIESE PASTA

SULPHUR

S

16

32,06

SUURSTOF

die

8

16,00

SODIUM

in

11

23,00

ALUMINIUM

al

13

26,98154

CALCIUM

AC

20

40,08

HÉLIO

hy

2

4,00260

JODIUM

Ek

53

126,9045

COPPER

gat

29

63,55

Atoommassa en sy isotope

Die atoomgetal en massagetal is altyd heelgetalle, maar met atoommassa gebeur dit nie.

Die atoommassa van 'n chemiese element is gebaseer op die geweegde gemiddelde van sy isotoopmassas in atoommassa-eenhede (u). Dit beteken dat daar verskillende isotope van aard is en dat 'n geweegde gemiddelde bereken word, wat die relatiewe oorvloed van hierdie isotope in ag neem wat as die atoommassa gebruik kan word.

Daarom is atoommassa 'n gemiddelde van die vele isotope wat in die natuur bestaan, met inagneming van hul bestaande hoeveelheid. voorbeeld:

In die natuur is daar twee soorte koper (met verskillende massas).
69,09% koper (A = 63), met atoommassa = 62,93u
30,91% koper (A = 65), met atoommassa = 64,93u

Watter massa van hierdie kappies word as verwysing geneem en in die periodieke tabel geplaas? Ons moet die geweegde gemiddelde van hierdie isotope maak:


Video: Atoommassa en molecuulmassa (Mei 2021).