Chemie

Chemiese elemente en simbole


Chemiese element is die versameling van alle atome met dieselfde atoomgetal (Z). Die atoomgetal (Z) identifiseer die element. Hierdie voorstel is gemaak deur Moseleyin 1914.

Elke chemiese element word deur 'n simbool voorgestel. Oor die algemeen moet die simbool van die element die eerste letter met sy naam wees, in blokhoofde.

H - waterstof
F - fluoor
O - suurstof
I - jodium
C - koolstof
N - stikstof
B - boor

Ander word gevolg deur die tweede letter van die element.

Ko-kobalt
Cr - chroom
Cu - koper
Cs - Cesium
Ca - Kalsium
Cl - chloor
Cd - kadmium

Ander het hul simbool afgelei van hul Latynse naam.

In (natrium) - natrium
K (Kalium) - Kalium
S (swael) - swael
P (fosfor) - fosfor
Ag (argentum) - Silwer
Au (aurum) - Goud
Cu (cuprum) - koper
Sn (stannum) - Blik
Pb (lood) - lood
Hg (hydrargyrium) - kwik

Die simbool stel die atoom van die chemiese element voor. Die voorstelling (notasie) word gemaak deur die element-simbool, die atoomgetal Z links en onder die simbool te plaas, en die massagetal (A) links of regs bokant die simbool. Kyk na die model:

Kyk na die voorbeelde: