Chemie

Funksie van anorganiese chemie (vervolg)


Soute

Sout is enige stof in water wat 'n ander katioon lewer as H+ en 'n anioon anders as OH-.

Soute word gevorm uit die reaksie van 'n suur met 'n basis, dit wil sê die neutraliseringsreaksieen vorm ook water. voorbeelde:

HCl + NaOH → NaCl + H2die
suur basis soutwater

Die belangrikste kenmerke is:

- Lei elektrisiteit in die vloeistoffase (saamgesmelt) of in 'n waterige oplossing, omdat daar in hierdie gevalle gratis elektrone is;
- is gewoonlik solied by kamertemperatuur en druk (25 ° C en 1 atm).

Nut

- Natriumchloried (NaCl) - word verkry uit seewater en word gebruik as voedsel vir die kook van sout en vleispreservering. In die industrie word dit gebruik vir die vervaardiging van bytsoda en chloorgas.

- Natriumkarbonaat (Na2CO3) - ook genoem soda of houer. Word gebruik vir die vervaardiging van glas, seep, kleurstowwe en in die behandeling van swembadwater.

- Kalsiumkarbonaat (CaCO3) - In die natuur kom dit voor in die vorm van marmer, kalksteen en kalsiet. Dit vorm die stalaktiete en stalagmiete van grotte. Word gebruik in die vervaardiging van sement en maagkalk (Cao). Verminder grondsuurheid.

   

stalaktiet marmer en stalagmiet in grotte

- Natriumhypochloriet (NaOCl) - gebruik as 'n antiseptikum en bleikmiddel (bleeklere).

Nomenklatuur

Die naam van die sout word gevorm uit die naam van die suur wat daaruit ontstaan ​​het. so:

ACID

SAL

Idrico

ETO

ICO

ATO

OSO

ITO

Sout naam:
Ontstaan ​​suur anioon naam + eto / act / ito + kation naam vanaf die bronbasis. voorbeeld:

HCl + NaOH   → NaCl + H2die
chloorsuurIdrico natriumhidroksied cloreto natrium water

Ander name:
CaF2 - kalsiumfluoried
NaBr - natriumbromied
li2(SO4) - litiumsulfaat
KNO2 - kaliumnitriet
in2CO3 - natriumkarbonaat

Basiese suur- en pH-aanwysers

Suur-basisaanwysers is organiese stowwe wat in kontak met 'n suur een kleur word, en as hulle in kontak met 'n basis 'n ander kleur word. Dus, om te weet of 'n stof suur of basis is, kan ons 'n organiese indikator gebruik om chemiese funksie te identifiseer.

Voorbeelde van suur-basisaanwysers is fenolftaleïne, metieloranje, lakmapapier, broomtimolblou. Sommige natuurlike aanwysers kan ook gebruik word, soos rooikool en die hortensis- en hibiskusblom.

Hier is die kleur wat sleutelaanwysers kan kry as hulle met 'n suur of basis in aanraking kom:

INDICATOR

ACID

BASE

NEUTRAAL

fenolftaleïen

kleurlose

ROSA

kleurlose

lakmoes

ROSA

BLUE

-

Vir die ander aanwysers:

- Rooikool, in waterige medium, word rooi in kontak met suur, groen in kontak met basis en rooi wanneer neutraal.
- Metieloranje word rooi in kontak met suur, geel-oranje aan die basis en wanneer neutraal;
- Bromothymol blou word geel van suur, en blou in die basis en wanneer neutraal;
- Die hortensia blom word blou in suurmedium en pienk aan die basis;
- Die hibiskus of mime-venus, wat pienk van kleur is, word oranje-rooi in kontak met suur en groen in basiese medium.

Sommige suur-basisaanwysers is so doeltreffend dat dit selfs die mate van suurheid of alkaliniteit (basisiteit) van stowwe aandui. Hierdie graad word die pH (waterstofproduk) genoem wat die hoeveelheid katioon H + in oplossings meet.

Daar is 'n skaal van suur en alkaliniteit wat wissel van nul tot veertien. Die grootste getal dui op basiese (alkaliese) oplossing en die kleinste getal dui op 'n suuroplossing. As die pH-waarde sewe is, dit wil sê die helfte, dan is die oplossing nie suur of basies nie, is dit neutraal.

Hoe nader die oplossing aan nul kom, hoe suur is dit. Hoe nader die oplossing aan veertien is, hoe meer basies is dit.

PH-reeks

|____________|___________|
0                         7                      14
neutrale suurbasis

In die praktyk kan pH gemeet word met suur-basis-aanwysers en ook met behulp van toestelle wat die elektriese geleiding van oplossings meet.

Die aanwysers verander kleur by verskillende pH-waardes. Vir hierdie kleurverandering noem ons dit draai en vir die pH-waarde gee ons die naam van keerpunt. Hier is 'n paar daaglikse voorbeelde van pH-waardes:

ALKALIESE KENMER

PRODUK

14

Caustic Soda Solution (NaOH)

13

12

Kalkwater

11

10

Alkaliese tandepasta

9

8

NaHCO3 waterige oplossing

NEUTRALE KENMER

7

Suiwer water

SUURKENMER

6

Kraanwater, reënwater

5

Koeldrank

4

Suurreën

3

asyn

2

Suurlemoensap

1

Maagsap (HCl)

0

Waterige oplossing van HCl

Moderne suur- en basisteorieë

Oor die algemeen weet ons dat suur elke stof is wat 'n H + kation in water produseer en dat die basis elke stof is wat 'n OH-anioon in water produseer. Hierdie teorie word lankal gebruik om die konsep suur en basis te verduidelik. Dit is die Arrhenius-teorie.

Maar 'n nuwe teorie van suur en basis het mettertyd na vore gekom. Dit is die oproepe Moderne suur-basis-teorieë. Hulle is:
- Bronsted-Lowry Teorie
- Lewis-teorie

Laat ons eers kyk na die teorie van Arrhenius:

Arrhenius-teorie

Vir hierdie wetenskaplike is sure en basisse elektroliete wat in kontak met water ione vrylaat. As 'n suur ione in waterige oplossing vrystel, a ionisasie. voorbeeld:
HCl + H2O → H + + Cl-

Dit stel die hydroniumioon (H3O +) so vry:
HCl + H2O → H3O + + Cl-

Wanneer 'n basis ione in waterige oplossing vrystel, a dissosiasie.
voorbeeld:
NaOH + H2O → Na + + OH-
Arrhenius Acid - is elke stof wat 'n H + kation in water produseer.
Arrhenius Base - is enige stof wat in water 'n OH-anion lewer.

Bronsted-Lowry-teorie

Hierdie teorie is gebaseer op die studies van die chemici Johannes Nicolaus Bronsted en Thomas Martin Lowry. Tesame het hulle suur en basis gedefinieer in die afwesigheid van water, wat nie deur Arrhenius se teorie verklaar word nie.
Die teorie is gebaseer op gee of ontvang 1 proton.

Bronsted-Lowry Acid - is die hele chemiese spesie wat 1 proton skenk.
Bronsted-Lowry Base - is elke chemiese spesie wat 1 proton kry.

voorbeeld:
skenk ontvang skenk ontvang
HCl + NH3 ↔ NH4+ + Cl-
suur basis suur basis

In hierdie geval skenk HCl 1 proton aan ammoniak (NH3). In die omgekeerde reaksie skenk NH4 + 1 proton aan die Cl-ion.

Bronsted-Lowry sure en basisse vorm gekonjugeerde pare. Altyd 'n suur en 'n basis. Die suur van die eerste reaksie en die basis wat dit gevorm het.

so:

HCl en Cl- is gekonjugeerde pare.
HCl is die gekonjugeerde suur van die gekonjugeerde basis Cl-.

NH3 en NH4+ is gekonjugeerde pare.
NH3 is die gekonjugeerde basis van u NH-gekonjugeerde suur4+.

Lewis-teorie

Die Amerikaanse chemikus Gilbert Newton Lewis het 'n suur-basis-teorie ontwikkel wat verband hou met elektronpaar.

Lewis-suur - is die chemiese spesie wat die elektronpaar in 'n chemiese reaksie ontvang.
Lewisbasis - is die chemiese spesie wat die elektronpaar in 'n chemiese reaksie skenk.

voorbeeld:

skenk ontvang

:NH3 + H + ↔ NH4+

suur basis

Opsommingstabel van suur-basis-teorieë:

TEORIE

ACID

BASE

Arrhenius

Laat H + in waterige oplossing los

Laat OH- vry in waterige oplossing

Bronsted-Lowry

Skenk 1 proton

Ontvang 1 proton

LEWIS

Ontvang 'n paar elektrone

Skenk elektronpaar

Video: Klaskamer10! Moeilik, maklik gemaak. (Oktober 2020).