Chemie

Balansering van chemiese vergelykings


In 'n chemiese reaksie is die struktuur van atome as chemiese elemente onveranderd. Atome in een element word nie atome in 'n ander element nie. Daar is ook geen verlies of skepping van nuwe atome nie (Lavoisier's Law).

Die aantal atome van die reagense moet gelyk wees aan die aantal atome van die produkte. As dit gebeur, sê ons dat die chemiese vergelyking is gebalanseer.

Gebalanseerde vergelyking Voorbeeld: C + O2 → CO2

Voorbeeld van ongebalanseerde chemiese vergelyking: H2 + O2 → H2die

Let daarop dat daar in die eerste vergelyking 'n koolstof in die reagens is en 'n koolstof in die produk. Daar is ook twee suurstof in die reagens en twee in die produk. Die vergelyking is korrek gebalanseerd.

In die 2de vergelyking is daar twee waterstowwe in die reagens en twee waterstowwe in die produk, maar daar is twee suurstof in die reagens en slegs een in die produk. Dus moet u hierdie vergelyking balanseer. Daar is 'n paar metodes om 'n chemiese vergelyking te balanseer. Die maklikste en eenvoudigste is die probeer weer metode.

Om die 2de vergelyking te balanseer, kan ons die nommer 2 voor die H plaas2 en nommer 2 voor H2O, so:

2 uur2 + O2 → 2 H2die

Die aantal atome moet byvoorbeeld altyd bygehou word. Vir hierdie nommer gee ons die naam van indeks. Die nommer wat voor die atoom geplaas kan word, is die koëffisiëntin hierdie geval ook 2.

Nou het ons 4 H in die reagens en 4 H in die produk. Ook 2 O in die reagens en 2 O in die produk. Die reaksie is nou gebalanseerd. As die koëffisiënt 1 is, hoef dit nie geskryf te word nie.

Proefmetode / koëffisiëntaanpassing

Om die chemiese reaksiekoëffisiënte aan te pas, gebruik ons ​​die proefmetode, wat slegs bestaan ​​uit die aantal atome van die reagense en produkte.

Vir die gemak kan ons begin met die metale. Volgende die nie-metale, dan suurstof en laastens waterstof. In hierdie volgorde:

1º) Metale
2º) Nie-metale
3de) Suurstof
4de) Waterstof