Chemie

Chemiese reaksies


Stowwe kan met ander stowwe in nuwe stowwe gekombineer word. Ons noem hierdie transformasies chemiese reaksies.

Chemiese reaksie Dit is 'n verskynsel waar atome ongeskonde bly. Tydens die reaksies word die aanvanklike molekules "uitmekaar gehaal" en word hul atome hergebruik om nuwe molekules te "versamel".

In ons daaglikse lewe is daar baie chemiese reaksies betrokke, soos voedselbereiding, die vertering van hierdie voedsel in ons liggame, verbranding in motors, die voorkoms van roes, die vervaardiging van medisyne, ens.

Chemiese vergelyking

Die vorm wat ons die chemiese reaksie voorstel, word die chemiese vergelyking genoem.

Chemiese vergelyking - is die grafiese voorstelling van die chemiese reaksie.

Daarin plaas ons die elemente wat by die reaksie betrokke is, in verkorte vorm, en hoe dit gebeur het, deur reeds gestandaardiseerde simbole. Die chemiese vergelykings verteenwoordig die skrif wat deur chemici gebruik word, en dit is in enige land dieselfde.

Stowwe wat aan die chemiese reaksie deelneem, word produkte of reagense in die chemiese vergelyking genoem.

reagense (1ste ledemaat) - is die stowwe wat aan die begin van die reaksie is. Dit is hulle wat sal reageer en die transformasie sal ondergaan.

produkte (2de ledemaat) - is die stowwe wat voortspruit uit die chemiese reaksie.

Voorbeeld: Twee waterstofgasmolekules verbind mekaar met een suurstofgasmolekule en vorm twee watermolekules.

Let daarop dat H2 en die O2 is reagense en H2Dit is die produk.

Om die chemiese reaksie voor te stel, word 'n pyl na die regterkant gebruik wat die transformasie aandui.

Bo die pyltjie word enkele simbole gebruik wat die toestande aandui waaronder die reaksie moet plaasvind.

∆ - hitte
water - waterig (in water)
katkatalisator
λ - ligenergie

In elke stof kan daar die volgende simbole wees:

↑ - gaslekkasie
↓ - neerslag van 'n vastestof

In chemiese vergelykings kan stowwe met hul fisiese toestande verskyn:

(s) - solied
(l) - netto
(g) - gas

voorbeeld:
C (s) + O2 (g) → CO2 (G)