Chemie

Fisiese toestande en toestande van die versameling van molekules


'N Stof kan in 'n vloeibare, vaste of gasagtige toestand gevind word. Hierdie verskillende aspekte word saamvoegfases genoem en hang af van temperatuur en druk.

Vir elke stof is daar 'n temperatuur- en drukbereik waarin dit sy eienskappe as 'n spesie behou, wat slegs die fase van die versameling verander.

Byvoorbeeld, die stofwater: by of onder 0 ° C, onder 1atm druk, is in die vaste fase; tussen 0 ° C en 100 ° C, onder dieselfde druk, is dit in die vloeistoffase en by 100 ° C ook onder dieselfde druk, sal dit verander na waterdamp, dit wil sê gasfase.

Op hierdie stadium het die deeltjies van die stof die grootste kinetiese energie. Hulle is baie ver van mekaar. Hulle beweeg baie vinnig en bots met mekaar.

Enige gas wat in 'n 1 liter-bottel geplaas word, neem die vorm van die bottel aan en die volume daarvan is 1 liter. Ons kan sê dat 'n stof in die gasfase veranderlike vorm en volume het.

Waarom kan gasse saamgepers word? As ons weet dat gasse (in teenstelling met vloeistowwe en vaste stowwe) geen vaste volume het nie, kan ons met verhoogde druk dit saamdruk of die volume daarvan verminder. Gasse kan saamgepers word omdat daar soveel ruimte tussen die deeltjies is wat hulle saamstel.

In die vloeistoffase is die deeltjies 'n bietjie nader aan mekaar as die gasfase-deeltjies, maar nie heeltemal saam nie. Daar is geen definitiewe reëling nie.

Kinetiese energie is tussen die gasfase en die vaste fase. Die deeltjies in die vloeistowwe "gly" oor mekaar en beweeg. Dit is wat die vloeibaarheid in die vloeistof voorsien. Alle vloeistowwe kan vloei, en sommige meer as ander. Water vloei byvoorbeeld makliker as heuning.

Ons sê dus dat water lae viskositeit het en heuning hoë viskositeit het. Vloeistowwe met lae viskositeit bied laer weerstand teen vloei.

In die vaste fase het die deeltjies wat die stof vorm die laagste kinetiese energie; hulle bly prakties onbeweeglik, verenig deur onderlinge aantrekkingskragte en word gewoonlik volgens 'n besliste meetkundige rangskikking gerangskik.

In die geval van watermolekules is hierdie rangskikking ringvormig, waarin daar altyd een waterstofatoom tussen twee suurstof is. Die rangskikking van watermolekules in die vaste fase is verantwoordelik vir die verhoging van hul volume. As ys gevries word, vorm dit dan ys, wat minder dig is as water in die vloeistoffase.

Verander 'n marmerblok op 'n tafel vorm en volume met verloop van tyd? Ons kan aflei dat 'n vaste stof sy eie vorm en volume het.

Video: Zeitgeist Addendum (Julie 2020).