Chemie

Mengsel Skeiding (vervolg)


Vaste en vloeistof skeiding

Om mengsels van vaste stowwe en vloeistowwe te skei, kan ons die metode van dekantasie en sedimentasie, sentrifugering, filtrasie en verdamping gebruik.

Sedimentasie

Dit bestaan ​​uit die laat mengsel totdat die vaste stof aan die onderkant van die houer gaan sit.

Voorbeeld: water + sand

Decantation

Dit is die verwydering van die vloeistofdeel en die houer versigtig gedraai word. 'N Sitregter kan gebruik word om een ​​van die komponente uit die mengsel te verwyder.

Voorbeeld: water + olie; water + sand

Sentrifugering

Dit is die proses om sedimentasie te versnel. 'N Toestel wat gebel word sentrifugale of centrifuge, wat elektries of handmatig kan wees.

Voorbeeld: Om die modderige water te skei.

Filtrasie

Meganiese proses om 'n verspreide vaste mengsel met 'n vloeistof of gas te skei. 'N Poreuse oppervlak (filter) word gebruik om die vaste stof te behou en die vloeistof deur te laat. Die filter wat gebruik word, is 'n filterpapier.

Gevoude filterpapier word gebruik wanneer die produk van die meeste belangstelling vloeibaar is. Die filtrasie is stadiger.

Geplooide filterpapier lewer vinniger filtrasie en word gebruik as die belangrikste deel solied is.

Voorbeeld: water + sand

Verdamping

Dit bestaan ​​uit die verdamping van die vloeistof wat met 'n vaste stof gemeng is.

Voorbeeld: water + tafelsout (natriumchloried).

In soutwoonstelle word sout deur hierdie proses verkry. Verdampings lei in werklikheid tot growwe sout, wat as dit gesuiwer word, geraffineerde sout word (tafelsout), wat 'n mengsel van natriumchloried en ander stowwe is wat deur die industrie gevoeg word.