Chemie

Chemiese stof


Chemiese stof is elk van die spesies materie wat die heelal uitmaak.

Chemikalieë kan op twee maniere geklassifiseer word: volgens die tipe binding wat dit vorm en volgens die aantal chemikalieë wat aan die binding deelneem.

Hieronder vind u besonderhede oor hierdie klassifikasie.

Gradering

Verbindingstipe

Wat die tipe binding betref, word die stowwe geklassifiseer as ionies, molekulêr of metaalagtig. Die stowwe ioniese het ten minste een ioniese binding. voorbeeld:

NaCl (natriumchloried)
NaNO2 (natriumnitriet)

Ioniese stowwe het hoë kook- en smeltpunte; baie van hulle, as hulle in water opgelos word, skei hul ione deur water in 'n proses wat ioniese dissosiasie genoem word; gelei elektriese stroom in waterige oplossing. Volg die tabel met ander voorbeelde van ioniese stowwe.

IONIESE STOF

BESKRYWING

Bariumsulfaat

GEBRUIK IN X-RAY STUDIES IN DIE GASTRINTESTINALE TREK

Kalsiumoksied

CAL

Kalsiumkoolstof

MARBLE

Ysteroksied

RUST

MAGNESIUM HIDROXIDE

teensuurmiddel

Natrium HYDROXIDE

Bytsoda

Die stowwe molekulêre dit word uitsluitlik gevorm deur kovalente bindings. Oor die algemeen het hulle lae kook- en smeltemperature. Die meeste van hulle lei nie elektrisiteit in 'n waterige oplossing nie. Hulle vorm molekules. voorbeelde:

water (H2O)
ammoniak (NH3)

Tabel met ander voorbeelde van molekulêre stowwe:

MOLEKULÊRE STOF

BESKRYWING

Koolstofmonoksied

VERGIFTIGE GAS-UITSLAG VAN ONVOLLEDIGE VERBOND VAN GASOLIEN EN ALKOHOL

Koolstofdioksied

KOMBUSIE REAKSIEPRODUK. OPGEBRUIK DEUR PLANTE VIR GEBRUIK IN
fotosintese

ETHANOL

BESTANDDELE VAN ALKOHOLIESE EN BRANDSTOF DRANK

sukrose

GEMEENTE SUIKER

Die stowwe metaal dit word uitsluitlik gevorm deur metaalverbindings. voorbeelde:

Yster (Fe), Silwer (Ag), Goud (Au), Aluminium (Al).

Aantal chemiese elemente

Wat die aantal chemiese elemente betref, kan die stowwe as eenvoudig of saamgestel geklassifiseer word.

Eenvoudige stof word gevorm deur 'n enkele chemiese element.

Ex. Yster (Fe), aluminium (Al), waterstofgas (H2).


Eenvoudige stof - yster

Saamgestelde stof is gevorm deur meer as een soort chemiese element.

Bv. Natriumchloried (NaCl), koolstofmonoksied (CO), water (H2O).


VERBIND STOF - NaCl