Chemie

Chemiese Kinetika (vervolg)


Botsingsteorie

Atome van reagensmolekules is altyd in beweging, wat baie botsings (skokke) opwek. 'N Deel van hierdie botsings verhoog die spoed van die chemiese reaksie.

Hoe meer skokke met energie en behoorlike meetkunde, hoe vinniger is die reaksie. Daar is twee soorte botsings:

- horisontaal - stadiger botsing
- vertikaal - vinniger botsing, effektiewe botsing

Kyk na die twee botsingsmodelle vir die vorming van twee HCl-molekules:

Horisontale botsing

Let daarop dat slegs na die eerste botsing slegs een HCl-molekule gevorm word. Die tweede molekule vorm in die tweede botsing.

Vertikale botsing

Let op dat die molekule van H2 benader die Cl-molekule2 baie vinnig. Dan bots hulle gewelddadig en vorm twee molekules HCl wat binnekort wegbeweeg.

Die eerste botsing vorm die geaktiveerde kompleks (twee HCl-molekules). Hierdie botsing vind baie vinnig plaas en is dus vinniger, meer effektief. Maak die chemiese reaksie vinniger.

Die intermediêre toestand van die reaksie waar die geaktiveerde kompleks vorm, is 'n oorgangstoestand waar daar 'n hoë energiewaarde betrokke is. die geaktiveerde kompleks Dit is die chemiese spesie met die hoogste energiewaarde in die hele chemiese reaksie wat 'n baie kort leeftyd het.


Video: Balanseer Chemiese reaksie formules Graad 10 (Mei 2021).