Chemie

Oksidasie nommer (NOX)


Om elektrochemie te verstaan, is dit nodig om te weet hoe om die oksidasiegetal van die stowwe wat by 'n chemiese reaksie betrokke is, te bereken.

Die oksidasiegetal of NOX word soos volg bereken:

1) Eenvoudige stof: NUL (omdat daar geen verlies of elektrone is nie).
voorbeelde:
H2 NOX H = 0
Fe NOX Fe = 0
die3 NOX O = 0

2) Atoom as eenvoudige ioon: U eie koste.
voorbeelde:
Na + NOX Na = 1+
S2- NOX S = 2-
H + NOX H = 1+

3) Alkalimetale aan die linkerkant van die formule: 1+
voorbeelde:
NaCl NOX Na = 1+
LiF NOX Li = 1+
K2S NOX K = 1+

4) Alkaliese aardmetale aan die linkerkant van die formule: 2+
voorbeelde:
CaO NOX Ca = 2+
MgS NOX Mg = 2+
SrCl2 NOX Sr = 2+

5) Halogene: 1-
voorbeelde:
NaCl NOX Cl = 1-
KF NOX F = 1-
K2Br NOX Br = 1-

6) Chalcogens: 2-
voorbeelde:
CaO NOX O = 2-
ZnO NOX O = 2-
MgS NOX S = 2-

7) Ag, Zn en Al: 1+, 2+, 3+
voorbeelde:
AgCl NOX Ag = 1+
ZnS NOX Zn = 2+
al2S3 NOX Al = 3+

8) Waterstof in verbinding: 1+
voorbeeld:
H2NOX H = 1+

9) Metaalhidried (waterstof aan die regterkant van die formule): 1-
voorbeeld:
NaH NOX H = 1-

10) Suurstof in verbinding (kalkogeenreël): 2-
voorbeeld:
H2NOX O = 2-

11) Fluoor suurstof: 1+ en 2+
voorbeelde:
die2F2 NOX O = 1+
VAN2 NOX O = 2+

12) Peroksiede (suurstof + alkaliese / alkaliese aarde): 1-
voorbeelde:
H2die2 NOX 0 = 1-
in2NOX 0 = 1-

13) Superoksiede: -
voorbeeld:
K2die4 NOX O = -

Vir stowwe met twee of meer chemiese elemente:

- som van NOX van alle atome = nul
- som van NOX van alle atome in 'n saamgestelde ioon = hul lading

Voorbeeld: Om NOX van H in die water te vind en slegs NOX van O te ken, kan u bo-op die formule NOX en onder die som plaas. so:

  1+ 2- → NOX

H2O → chemiese element
______
2+ 2- = 0 → opsomming

In hierdie geval is O's NOX 2-. NOX word vermenigvuldig met die aantal O-atome, dus 2-

Aangesien water 'n stof is wat in sy neutrale toestand is (nie 'n ioon nie), is die som van ladings nul. H voeg om hierdie rede 2+ by.

Deel die som van H deur die aantal H-atome om die NOX van H te vind. Aangesien daar twee H-atome is, sal NOX 1+

Oksidasie-reduksie

Dit is die chemiese reaksie wat gekenmerk word deur die verlies of wins van elektrone. Dit is die oordrag van elektrone van een chemiese spesie na 'n ander. Twee verskynsels kom voor: oksidasie en reduksie.

oksidasie - elektronverlies, waar NOX toeneem. Verminderingsmiddel.
vermindering - elektronwins, waar NOX afneem. Oksideermiddel.