Chemie

Chemiese balans (vervolg)


Algemene Ion-effek

In 'n ioonbalans kan die byvoeging van chemiese spesies ione wat alreeds in die stelsel bestaan, oorweeg.

As die bygevoegde ioon reeds in ewewig bestaan ​​(gemeenskaplike ioon), sal die gedrag daarvan wees soos om enige stof wat reeds in die reaksie bestaan, by te voeg.

As 'n spesie wat nie in die stelsel bestaan ​​nie, bygevoeg word en dit reageer op 'n mate van ewewig, moet ons die effek bestudeer van die verlaging van die konsentrasie van hierdie tweede stof. As die bygevoegde stof nie op ewewig reageer nie, sal die stelsel nie verander word deur dit by te voeg nie. Kyk na die volgende voorbeeld:

Volgens die kant wat die balans verskuif, verander die oplossing van kleur.

Kyk wat kan gebeur as dit tot hierdie reaksie gevoeg word:

- HCl toevoeging (aq) - HCl-suur ioniseer om die H + kationioon (aq) te vorm. Dit veroorsaak dus 'n toename in die konsentrasie van hierdie ioon in die stelsel. Skuif die balans na regs totdat die ekstra oormaat verbruik word. Die H + ioon (aq) is die gewone ioon vir die stelsel.

- NaOH-aanvulling - die NaOH-basis dissosieer om die OH- (aq) anioon te vorm wat reageer met die H + -kation (aq), wat vorming van water veroorsaak en die H + (aq) konsentrasie verlaag. Skuif die balans na links om die hoeveelheid wat uit hierdie ioon verwyder is, terug te stel. Die OH- (aq) ioon is die ongewone ioon tot ewewig.

Video: On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer (Oktober 2020).