Chemie

Elektrolise (vervolg)


Wette op elektrolise

Die wette rakende elektrolise is die wette wat verband hou met die massa stowwe wat in die elektrodes geproduseer word en die hoeveelhede energie wat aan elektrolise bestee word.

Hierdie wette is deur die Engelse fisikus ingestel Michael Faradayin 1834.

Eerste elektrolise wet of Faraday wet

"Die massa van die geëlektroleerde stof in beide elemente is direk eweredig aan die hoeveelheid elektriese lading wat deur die oplossing gaan."

waar:
m = massa van die stof
k = eweredigheidskonstante
Q = elektriese lading (Coulomb)

Elektrolise Tweede wet

"Deur dieselfde hoeveelheid elektriese lading (Q) op verskillende elektroliete te gebruik, is die massa van die geëlektroleerde stof op enige elektrode direk eweredig aan die gramekwivalent van die stof."

m = massa van die stof (g)
k2 = eweredigheidskonstante
E = gram ekwivalent

Ons sluit aan by die twee wette wat ons het:

Ons studeer in fisika dat:

waar:
Q = elektriese lading (C)
i = intensiteit van elektriese stroom (A)
t = tyd (e)

Ons het dus die volgende uitdrukking:

Die konstante K oproep Faraday konstant is gelyk aan

Deur al hierdie inligting saam te stel, het ons die algemene elektrolise vergelyking:

Die elektriese lading van 96500 coulomb word Faraday (F) genoem.

1 Faraday
- Dit is die elektriese lading wat een gram ekwivalent van enige element in 'n elektrolise lewer.
- Ongeveer 96.500 Coulomb
- Ekwivalent aan die lading van een mol (6,02.1023) elektrone of protone.


Video: Chemiese reaksie (Mei 2021).