Chemie

Chemiese ewewig


Die meeste chemiese reaksies eindig wanneer die aantal geleiers eindig. Sommige prosesse is nie voltooi nie. Die feit dat dit gebeur, kan verklaar word deur die omkeerbaarheid van die reaksie.

Nadat hulle die produkte gevorm het, vorm hulle weer die oorspronklike reagense. As daar nie sekere wysigings aangebring word nie, sal hierdie reaksies nie tot 'n einde kom nie. Hulle is geneig om die chemiese ewewig.

Chemiese ewewig word voorgestel deur omgekeerde pyle: ↔

Omkeerbare reaksies

Wees die generiese reaksie:


waar:

V1 en V2 is die snelhede

By ewewig is konsentrasies A, B, C, D konstant, maar nie noodwendig gelyk nie.

Omkeerbare reaksie Dit is een wat gelyktydig in albei rigtings voorkom. Terselfdertyd word reagense in produkte en produkte in reagense.

In die onderstaande kaart word die geleiers voorgestel deur B en die produkte deur A.

Bron: curriculodequimica.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

Bron: cesarmauriciosantos-fisqui.blogspot.com/2008

Aan die begin van die reaksie is daar baie reagense. Namate die tyd verloop, neem hierdie hoeveelheid af en so ook die spoed.

Intussen is daar aan die begin van die reaksie geen produkte nie, die hoeveelheid is nul. Tydens die reaksie word produkte gevorm, die aanvanklike snelheid is nul en neem toe totdat dit gelyk is aan die reaksiesnelheid.

Op hierdie tydstip sal die snelhede gelyk en konstant bly. Die konsentrasies sal ook konstant wees. Wanneer die snelheid van die produk en reagens hierdie punt bereik, sê ons dat die reaksie in ewewig is.

Balansklassifikasie

Ons kan die ewewig klassifiseer volgens die fases van die stowwe wat by die chemiese reaksie betrokke is.

Homogene balans

Dit is een waar alle stowwe in dieselfde fase is (fisiese toestand). Dit kom gewoonlik voor in gasvormige en waterige stelsels. voorbeelde:

Heterogene balans

Dit is een waar stowwe in verskillende fases is. Betrek gewoonlik vaste en vloeibare stowwe. voorbeelde:


Video: Le chatelier se beginsel Gr12 Chemie (Mei 2021).