Chemie

Wat is mol?


Die woord mol is die eerste keer deur die apteker gebruik Wilhem Ostwald in 1896. In Latyn beteken hierdie woord sagte, wat "heuwel", "hoeveelheid" beteken.

Van hierdie woord het ook ontstaan molekulewat beteken klein hoeveelheid. Sommige goedere word verkoop in hoeveelhede wat reeds gedefinieër is, soos die dosyn (12), ream (500), ens. Die mol bepaal ook die hoeveelheid.

Dit kan ook massa en volume bepaal. Kyk na die volgende skema:


Een mol van enigiets het 6.02.1023 eenhede. Dit word in chemie gebruik om na mikroskopiese stowwe te verwys, aangesien hierdie getal baie groot is.

Dit kan gebruik word om atome, molekules, ione, aantal elektrone, ens. Te kwantifiseer. Die nommer 6.02.1023 is die konstante van Avogadro. voorbeelde:

1 mol H-atome het 6.02.1023 atome.
2 mol H-atome is 2 x 6.02.1023 atome = 12.04.1023 H atome

Die mol dui op massa. Een mol van 'n element is gelyk aan sy molekulêre massa in gram (g). voorbeelde:

1 mol water het 18g
2 mol water het 2 x 18 = 36g

Die mol dui die volume aan. Dit dui in werklikheid aan op die volume wat 'n gas in CNTP inneem (normale temperatuur- en druktoestande). Vir gasse wat onder hierdie toestande is, is die waarde van een mol 22,4L (liter).

STP:
T = 0 ° C = 273K
P = 1atm = 760mmHg

voorbeelde:

1 mol CO2 Watter volume beslaan CNTP? 22,4L
2 mol CO2 Watter volume beslaan CNTP? 2 x 22,4L = 44,8L

Vir gasse wat nie onder hierdie toestande verkeer nie, word die Ideal Gas formule of Clapeyron vergelyking gebruik:

P.V = n.R.T

waar:
P = gasdruk (atm)
V = gasvolume (L)
n = aantal mol gas (mol)
R = Clapeyron konstant = 0,082 atm.L / mol.K
T = gastemperatuur (K)

Spelling en meervoud

Die eenheidsnaam "mol" moet altyd in kleinletters gespel word. Wat die meervoud betref, wees versigtig, want die naam van die eenheid aanvaar die meervoud 'mols' soos in die voorbeeld:

'Hoeveel mol is daar in hierdie stof?'

Mol as simbool van eenheid aanvaar egter nie die meervoud nie. voorbeeld:

3.0 mol (nie 3.0 mol)

Dit wil sê, dit werk soortgelyk aan ander eenhede van die internasionale stelsel, soos die meter: 5 m (nie 5 ms).


Video: Mol (Mei 2021).