Chemie

Stoïgiometrie


Stoichiometrie is die deel van die chemie wat die verhoudings van elemente wat kombineer of reageer bestudeer.

Atoommassa (u)

Dit is die massa van die atoom gemeet in eenhede van die atoommassa (u). Atoommassa dui aan hoeveel keer die atoom wat beskou word swaarder is as van isotoop 12C.

In die natuur is byna alle elemente mengsels van hul isotope met verskillende massapersentasies. Hierdie persentasies word relatiewe oorvloed genoem. Kyk na die relatiewe hoeveelheid chloor:

isotoop

Relatiewe oorvloed

Atoommassa

35cl

75,4%

34.969 u

37cl

24,6%

36.966 u

Die atoommassa van chloor wat in die periodieke tabel van elemente voorkom, is die geweegde gemiddelde van hierdie massas. Die berekening word soos volg gedoen:

Kyk na die persentasie waterstofisotope in die natuur:

11H

12H

13H

99,9%

0,09%

0,01%

waterstof

deuterium

tritium

In die verlede is die term "atoomgewig" gebruik, maar hierdie term moet vermy word. Om die atoommassas van die elemente te bepaal, word 'n apparaat genaamd massaspektrometer gebruik.