Chemie

Chemiese balans (vervolg)


Ewewigskonstant (Kc)

Kyk na die volgende chemiese reaksie. Direkte reaksie 1 en omgekeerde reaksie 2.

Volgens die kinetiese wet of spoedwetgewing:

Op die oomblik van ewewig:

Isoleer K:

Die verdeling van twee konstantes in wiskunde lei tot 'n derde konstante:

KC = ewewigskonstante as 'n funksie van konsentrasies

dan:

As u die waarde van die konsentrasies van stowwe by ewewig ken, kan die konstante KC bereken word. Die ewewigskonstante het geen eenheid nie, dit is dimensieloos.

Die ewewigskonstante KC word gegee deur die verhouding (verdeling) van die produkkonsentrasies deur die konsentrasie van direkte reaksiemiddels, verhoog na eksponente gelyk aan hul stoïgiometriese chemiese reaksiekoëffisiënte.

Hierdie formule verteenwoordig die Massa-wetgewing of die Guldberg-Waage-wet.


Video: On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer (Mei 2021).