Chemie

Stoichiometrie (vervolg)


Molekulêre massa (MM)

Dit is die massa van die molekule gemeet in atoommassa-eenhede. Vir stoichiometriese berekeninge word die eenheid gram (g) gebruik.

Die berekening van die molekulêre massa word gemaak uit die atoommassas van die elemente en die som van hul atome in die molekule. so:

H2O (water)

O = 1x 16 = 16
H = 2 x 1 = 2
MM = 16 + 2 = 18g of 18u

In die formule van water is daar 1 atoom van O wat vermenigvuldig word met sy atoommassa (16), wat lei tot 16. Daar is twee atome van H wat vermenigvuldig word met sy atoommassa (1), wat tot 2 lei.

Hierdie resultate word opgesom en dus vind ons die waarde van molekulêre massa, 18g of 18u. Sien ander voorbeelde:

CO2 (koolstofdioksied)

O = 2 x 16 = 32
C = 1 x 12 = 12
MM = 32 + 12 = 44g of 44u

C12H22die11 (Sukrose)

O = 11 x 16 = 176
H = 22 x 1 = 22
C = 12 x 12 = 144
MM = 176 + 22 + 144 = 342g of 342u

Mg (OH)2 (magnesiumhidroksied)

H = 2 x 1 = 2
O = 2 x 16 = 32
Mg = 1 x 24 = 24
MM = 2 + 32 + 24 = 58g of 58u

Ca (NO3)2 (kalsiumnitraat)

O = 6 x 16 = 96
N = 2 x 14 = 28
Ca = 1 x 40 = 40
MM = 96 + 28 + 40 = 164g of 164u

CuSO4.5H2O (kopersulfaatpentahydraat)

O = 5 x 16 = 80
H = 10 x 1 = 10
O = 4 x 16 = 64
S = 1 x 32 = 32
Cu = 1 x 63,5 = 63,5
MM = 80 + 10 + 64 + 32 + 63.5 = 249.5g of 249.5u

Minimum formule

Dit is 'n formule wat die relatiewe getal tussen die atome van die stof gee. Toon die verhouding van atome van elemente tot heelgetalle en die kleinste moontlike.

Kyk na die minimum formule van sommige stowwe en hul molekulêre formule:

stof

Molekulêre formule

Minimum formule

Waterstofperoksied

H2die2

HO

glukose

C6H12die6

CH2die

Swaelsuur

H2SO4

H2SO4

Oor die algemeen is die minimum formules 'n "wiskundige vereenvoudiging" van die molekulêre formule. Waterstofperoksied kan deur 2 gedeel word en vorm die minimum formule hierbo.

In glukose is die molekulêre formule met 6 gedeel en in swaelsuur is dit nie moontlik om met 'n heelgetal te deel nie, dus is die minimum formule gelyk aan die molekulêre formule.

Centesimale samestelling of elementêre analise

Die onmiddellike formule gee die persentasie atome waaruit die stof bestaan. Stel die massaverhouding voor wat in die stof bestaan. Dit is altyd konstant en volg Proust se wet. voorbeeld:

C: 85.6%
H: 14,4%

Hier is hoe u die sentesimale formule kan bereken uit die data-analise-data:

Analise van 0,40 g van 'n sekere ysteroksied het aan die lig gebring dat dit 0,28 g yster en 0,12 g suurstof bevat. Wat is u onmiddellike formule?

x = 70% Fe

x = 30%

Dus het hierdie oksied 70% Fe en 30% O.