Chemie

Chemiese Kinetika (vervolg)


Ons sal nou na enkele voorbeelde kyk. Volgens die reaksie van ammoniak-sintese, kyk die volgende probleem:

Waterstofgas word elke 4 minute teen 18 mol verbruik. Bereken:

a) N verbruiksnelheid2


b) die vormingstempo van die NH3

c) die verbruikte massa van H2 per minuut

d) die massa verkry van NH3 per minuut

Tydens 'n chemiese reaksie neem die konsentrasie van reagense (B) af, terwyl die konsentrasie van produkte toeneem (A).


Bron: //cesarmauriciosantos-fisqui.blogspot.com/2008_09_01_archive.html

Die konsentrasie van reagense kan al dan nie nul word nie. As die konsentrasie van die reagense daal, neem die reaksiesnelheid ook af. As die reaksie voltooi is, sal die snelheid nul wees.


BRON: //inorgan221.iq.unesp.br/quimgeral/answer/graph.gif

Verbruik en produksiesnelheid

Gemiddelde verbruikstempo is die maatstaf van die reagens wat per reaksie-eenheid "verdwyn" in die reaksie.

Gemiddelde produksiesnelheid is die maatstaf van die produk wat tydens die reaksie per tydseenheid gevorm word. Wees die generiese reaksie:

In hierdie geval kan die reagens ook 'n reaktant.

Die chemiese vergelyking kan die stoichiometriese koëffisiënt van elke reagens gee. Hierdie koëffisiënt verteenwoordig die aantal mol van die stof. Kyk na 'n generiese chemiese vergelyking waar a, b, c en d is stoichiometriese koëffisiënte en A, B, C en D dit is die chemikalieë.

Reagensverbruikspoed:

voorbeeld:

Produk vormingspoed:

Voorwaardes vir 'n chemiese reaksie

Vir 'n chemiese reaksie moet daar chemiese kontak en affiniteit tussen die reagense wees. Een van die belangrikste voorwaardes vir 'n chemiese reaksie is aktiveringsenergie en die botsings tussen reaktantmolekules.

Video: Balanseer Chemiese reaksie formules Graad 10 (Oktober 2020).