Chemie

Koolwaterstowwe (vervolg)


Alkane

alkane dit is koolwaterstowwe wat slegs gevorm word deur eenvoudige bindings tussen hul koolstowwe. Hulle het 'n oop ketting (asikliese) en eenvoudige (versadigde) bindings. Die formule is:

CNH2n + 2

Die belangrikste bron van alkane is petroleum en aardgas. Van hulle is dit moontlik om brandstof te vervaardig soos petrol, dieselolie en parafien. Hierdie alkane is koolstofhoudend. Vir langer kettings is dit moontlik om paraffien (kandelaar) te kry.

Fisiese eienskappe

Alkane is swak reaktief, dws reageer met bykans geen stof nie. Om hierdie rede word hulle ook genoem paraffines of Paraffiniese. In Latynvir affinis beteken min affiniteit.

Hulle is nie baie reaktief nie, want die bindings tussen C - H en C - C is baie stabiel en moeilik om te breek. Hulle word meestal gebruik vir verbranding, dus word dit gebruik as brandstof vir die verskaffing van energie.

Hulle is onoplosbaar in water en minder dig as water. Alkane van tot vier koolstofatome is gasse by kamertemperatuur (25 ° C). Van vyf tot sewentien koolstowwe is vloeistowwe en die res is vaste stowwe. Let op die aantal koolstowwe, die liggaamlike toestand en die stof:

saamgestelde

Koolstofn °

Fisiese toestand (25 ° C)

produk

metaan

1

gasagtige

Aardgas

propaan

3

gasagtige

GLP

butaan

4

gasagtige

GLP

oktaan

8

netto

petrol

dekaan

10

netto

keroseen

Tricosano

30

soliede

Teer (asfalt)

* LPG = vloeibare petroleumgas

Nomenklatuur

Om alkane te noem, soos in ander organiese verbindings, moet ons die reëls volg wat deur die International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ingestel is.

Voorvoegsel + sentrumdeel + beëindiging

voorvoegsel: Dui die aantal koolstowwe in die ketting aan. Hulle is van Griekse of Latynse oorsprong.

1C - voldoen
2C - et
3C - stut
4C - maar
5C - pent
6C - seskant
7C - hept
8C - oct
9C - nie
10C - des
11C - undec
12C - dodec
20C - eicos
30C - Tricos

Hierdie voorvoegsels dien ook ander organiese funksies.

Sentrum deel: Dui die tipe chemiese binding tussen koolstowwe aan. Vir alkane gebruik ons 'n.

'n = eenvoudige oproep
en = dubbelbinding
in = drievoudige band

Beëindiging of agtervoegsel: dui die chemiese funksie aan. Aangesien die funksie koolwaterstof is, gebruik ons ​​die letter die.

voorbeelde:
CH4 - metaan
C2H6 - etaan

C8H18 = oktaan

C5H12 = pentaan

Video: 4vwo naamgeving koolwaterstoffen (Julie 2020).