Chemie

Chemiese Kinetika (vervolg)


Gemiddelde spoed

Die gemiddelde snelheid van 'n chemiese reaksie kan gegee word deur die verhouding tussen konsentrasieverandering en reaksietyd.

Volg die formule en dan die verduidelikings.

waar:
Vm = gemiddelde snelheid (mol / L / s)
konsentrasiereeks (mol / L)
tydvariasie (s, min)
module (resultaat moet positief wees, spoed moet positief wees)

Eenhede kan wissel.

Voorbeeld: Let op die transformasie van asetileen na benseen:

Die gemiddelde snelheid (tot die finale proses) of gedeeltelike snelheid kan bereken word. data:

C2H2 (mol)

3,5

2,7

2,0

1,5

0,9

t (min)

0

1

2

3

4

  • Berekening van die spoed na 4 minute:

 
    
   

  • Spoedberekening tussen 1 en 2 minute:


 

Die gemiddelde snelheid van 'n chemiese reaksie kan ook soos volg verband hou met die verdwyningsreaksie en die aanvangsreaksie:

Die eenhede kan wees:

Deur die inligting oor een van die reaksiedeelnemers te ken, kan ons die snelheid van die ander deelnemers en selfs die gemiddelde reaksiesnelheid bereken.
Neem die geval van ammoniak-sintese:

As u die snelheid wat deur een van die deelnemers bereken word deur die eie stoichiometriese koëffisiënt te deel, sal dieselfde berekening as die ander deelnemers lei.

waar:

Hierdie berekeninge kan ook volgens reël van drie gemaak word.


Video: Balanseer Chemiese reaksie formules Graad 10 (Junie 2021).