Chemie

Alkohol (vervolg)


Gradering

Alkohols kan op twee maniere geklassifiseer word:

- volgens die posisie van die hidroksiel
- volgens hidroksielgetal

Volg die verduidelikings hieronder vir elkeen daarvan.

Hidroksielposisie

Primêre alkohol - het die primêre koolstofgekoppelde hidroksiel.

Sekondêre alkohol - het sekondêre koolstofgekoppelde hidroksiel.

Tersiêre alkohol - het tersiêre koolstofgekoppelde hidroksiel.

Hidroksielgetal

- Mono-alkohol - alkohol wat 'n hidroksiel bevat.

- Alkohol of diol - alkohol wat twee hidroksiel bevat.

- Drie-alkohol of triole - alkohol wat drie hidroksiel bevat.


Video: Evangelis Festus Preek Opelug Boodskap Vervolg (Mei 2021).