Chemie

Koolwaterstowwe (vervolg)


Alcanos (vervolg)

Radikale

Die alkane wat in die vorige onderwerp getoon word, het die normale ketting, maar sommige alkane het takke langs die koolstofketting.

Vir hierdie takke gee ons die naam van radikale. Die alkaanradikale is die alkiel of alkielradikale. Alkyl is 'n alkaan wat 'n H. verloor. Opmerking:

Om die alkylee te noem, word slegs die beëindiging verander na ila.

Ander alkielradikale:

Om die vertakte alkaan-koolstofkettings te noem, gebruik ons ​​die volgende reëls:

- bepaal die grootste moontlike koolstofketting;
- bepaal die radikale verbonde aan die hoofketting;
- die nommer van die hoofketting is so dat die tak die kleinste moontlike getalle het;
- radikale word volgens hul alfabetiese volgorde geplaas;
- di, tri, tetra, sec, terc word nie vir alfabetiese doeleindes oorweeg nie, behalwe ISO.

voorbeeld: