Chemie

Karboksielsuur (vervolg)


Nomenklatuur

IUPAC nomenklatuur van karboksielsure moet gedoen word deur die woord te plaas suur gevolg deur die ooreenstemmende koolwaterstof met die beëindiging hoor.

Die belangrikste of langer ketting is die met karboniel. Die nommer is van die eerste koolstof na karboniel.

In sommige gevalle word die gewone naam gebruik. voorbeelde:

Metaanzuur - IUPAC
Miersuur - gewoonlik

Etaanzuur - IUPAC
Asynsuur - Gewoonlik

4-metielpentansuur

Bensoësuur