Chemie

Konstante eiendomme


Uit die ewewigskonstantes van die direkte reaksie is dit moontlik om die ewewigskonstante van die omgekeerde reaksie te verkry. Ons kan ook die konstantes vermenigvuldig.

Wees die chemiese reaksie:

voorbeeld:

 

U terugwaartse reaksie sal wees:

Voeg 'n reaksie by

As twee reaksies bygevoeg word, sal die nuwe KC die produk van die oorspronklike konstantes wees.

Vermenigvuldiging van 'n reaksie

As twee reaksies met 'n gegewe getal vermenigvuldig word, word u nuwe KC tot hierdie waarde verhoog.

Kyk na die model:

Verdeling van 'n reaksie

As twee reaksies deur 'n sekere getal gedeel word, is u nuwe KC u wortel.

Kyk na die model:

Reaksie met suiwer vloeistof of vaste stof

Suiwer vloeibare en vaste stowwe het konstante konsentrasie, waar die waarde in die konstante KC opgeneem word. Om hierdie rede word die konsentrasies in ewewigskonstante uitdrukkings nie in die berekening van KC geplaas nie.

voorbeeld:

Ewewigskonstante as funksie van gedeeltelike druk (Kp)

As 'n gegewe chemiese reaksie gasvormige stowwe het, kan die ewewigskonstante gegee word as funksie van die gedeeltelike druk daarvan. voorbeeld:

Vir die berekening van gedeeltelike druk word die begrip molêre fraksie (x) gebruik. Die molêre fraksie en dan die gedeeltelike gasdruk word bereken. voorbeeld:

3 mol PCl5 (g) word in 'n houer geplaas, met die volgende balans:

By ewewig dissosieer 60% van die reagens. Met die wete dat die totale stelseldruk 4,8 atm is, bereken die waarde van KP:

1 °) bereken die hoeveelheid mol, wat 60% is:

2 °) stel die chemiese balansstabel saam:

PCl5

PCl3

cl 2

eerste

3

-

-

gereageer / gevorm

1,8

1,8

1,8

balans

3 -1,8=1,2

1,8

1,8

3 °) bereken die molêre breuke:

nT = totale aantal mol

4 °) bereken die gedeeltelike druk van die gasse:Die som van die parsiële druk moet gelyk wees aan die totale druk:

dit wil sê:

5 °) bereken die KP:


Video: SCP-649 Matchbox Full of Winter. Euclid class. container meteorological tool auditory scp (September 2021).