Chemie

Moderne suur- en basisteorieë


Oor die algemeen weet ons dat suur elke stof is wat 'n H + kation in water produseer en dat die basis elke stof is wat 'n OH-anioon in water produseer.

Hierdie teorie word lankal gebruik om die konsep suur en basis te verduidelik. Dit is die Arrhenius-teorie.

Maar met verloop van tyd het nuwe teorieë rakende suur en basis ontstaan. Dit is die oproepe moderne suur-basis-teorieë. Hulle is:

- Bronsted-Lowry Teorie
- Lewis-teorie

Laat ons eers kyk na die teorie van Arrhenius.

Arrhenius-teorie

Vir hierdie wetenskaplike is sure en basisse elektroliete wat in kontak met water ione vrylaat. As 'n suur ione in waterige oplossing vrystel, a ionisasie. voorbeeld:

HCl + H2O → H + + Cl-

Dit stel eintlik die hidroniumioon vry (H3O +), soos volg:

HCl + H2O → H3O ++ Cl-

Wanneer 'n basis ione in waterige oplossing vrystel, a dissosiasie. voorbeeld:

NaOH + H2O → Na + + OH-

Arrhenius Acid - is elke stof wat 'n H + kation in water produseer.
Arrhenius Base - is enige stof wat in water 'n OH-anion lewer.

Vervolgens bestudeer ons die teorieë van Bronsted-Lowry en Lewis.