Chemie

Koolwaterstowwe (vervolg)


Dit is asikliese koolwaterstowwe wat twee dubbelbindings in hul koolstofketting het. Die algemene formule is CNH2n-2

Die bekendste dieen is 2-metiel-buta-1,3-dieen (isopreen).

Volg die voorbeelde.