Chemie

Lewis-teorie


Die Amerikaanse chemikus Gilbert Newton Lewis het 'n suur-basisteorie ontwikkel wat verband hou met die elektronpaar.

Lewis-suur - is die chemiese spesie wat die elektronpaar in 'n chemiese reaksie ontvang.
Lewisbasis - is die chemiese spesie wat die elektronpaar in 'n chemiese reaksie skenk.

voorbeeld:

Opsommingstabel van suur-basis-teorieë

TEORIE

ACID

BASE

Arrhenius

Laat H + in waterige oplossing los

Laat OH- vry in waterige oplossing

Bronsted-Lowry

Skenk 1 proton

Ontvang 1 proton

Lewis

Kry die elektronpaar

Skenk die elektronpaar


Video: VSEPR Theory - Basic Introduction (Mei 2021).