Chemie

Bronsted-Lowry-teorie


Hierdie teorie is gebaseer op die studies van die chemici Johannes Nicolaus Bronsted en Thomas Martin Lowry.

Tesame het hulle suur en basis gedefinieer in die afwesigheid van water, wat nie deur Arrhenius se teorie verklaar word nie. Die teorie is gebaseer op gee of ontvang 1 proton.

Bronsted-Lowry Acid - is die hele chemiese spesie wat 1 proton skenk.
Bronsted-Lowry Base - is elke chemiese spesie wat 1 proton kry.

voorbeeld:

      

In hierdie geval skenk HCl 1 proton aan ammoniak (NH3). In die omgekeerde reaksie, NH4+ is die een wat 1 proton aan Cl-ion skenk.

Bronsted-Lowry sure en basisse vorm gekonjugeerde pare. Altyd 'n suur en 'n basis. Die suur van die eerste reaksie en die basis wat dit gevorm het. so:

HCl en Cl- is gekonjugeerde pare.
HCl is die gekonjugeerde suur van die gekonjugeerde basis Cl-.

NH3 en NH4+ is gekonjugeerde pare.
NH3 is die gekonjugeerde basis van u NH-gekonjugeerde suur4+.