Chemie

Stoichiometrie (vervolg)


Suiwerheidsberekening

Die suiwerheidsberekening word gedoen om die hoeveelheid onsuiwerhede wat in die stowwe bestaan, te bepaal. Hierdie berekeninge word algemeen gebruik, aangesien nie alle stowwe suiwer is nie.

Voorbeeld: 'n Kalsietmonster wat 80% kalsiumkarbonaat bevat, ontbind tydens verhitting volgens die reaksie:

Wat is die massa kalsiumoksied wat verkry word deur 800 g kalsiet te verbrand?

x = 640g CaCO3

Vir die res van die berekening word slegs die suiwer CaCO3-waarde, dit wil sê 640 g, gebruik.


x = 358.4g CaO

Opbrengsberekening

Dit is algemeen by chemiese reaksies dat die hoeveelheid produkte minder is as die verwagte waarde. In hierdie geval was die opbrengs nie totaal nie. Dit kan om verskillende redes gebeur, soos swak instrumente of reagensgehalte, swak gereedheid van die operateur, ensovoorts.

Die opbrengs van 'n chemiese reaksie word bereken uit die hoeveelheid produkte wat verkry is en die teoretiese hoeveelheid (wat verkry moet word). Waar daar nie na die betrokke reaksieopbrengs verwys word nie, word aanvaar dat dit 100% was. voorbeeld:

In die proses om yster van hematieterts te verkry (Fe2die3), oorweeg die ongebalanseerde chemiese vergelyking:

As u 480 g van die erts gebruik en 'n opbrengs van 80% in die reaksie veronderstel, sal die hoeveelheid yster geproduseer word:

Gebalanseerde vergelyking:

Data: 1Fe2die3 = 480 g
2Fe = x (m) teen 80% opbrengs
MM Fe2die3 = 160 g / mol
MM Fe = 56 g / mol


x = 336g Fe

Inkomsteberekening:


x = 268,8 g Fe


Video: M3H1V4 voorbeeldoef basisstoechiometrie (Mei 2021).