Chemie

Mengsels


mengsel Dit is twee of meer gegroepeerde stowwe, waar die samestelling veranderlik is en ook hul eienskappe. Voorbeeld van mengsels: bloed, melk, lug, hout, graniet, suikerwater.

Sommige mengsels is so belangrik dat hulle hul eie name het. Voorbeelde hiervan is:

- petrol - mengsel van koolwaterstowwe, dit is stowwe wat gevorm word deur waterstof en koolstof.
- atmosferiese lug - 'n mengsel van 78% stikstof, 21% suurstof, 1% argon en ander gasse soos koolstofdioksied.
- gehidreerde alkohol - 96% mengsel van etielalkohol plus 4% water.

stelsel Dit is 'n deel van die heelal wat u wil waarneem, analiseer. Byvoorbeeld: 'n proefbuis met water, 'n stuk yster, 'n mengsel van water en petrol, ens.

fases Dit is die eenvormige visuele aspek. Die mengsels kan een of meer fases bevat.

Homogene mengsel

Dit bestaan ​​slegs uit een fase. U kan nie die stof onderskei nie.

voorbeelde:
- water + sout
- water + etielalkohol
- water + asetoon
- water + suiker


Water + minerale soute

Heterogene mengsel

Dit word gevorm deur twee of meer fases. Stowwe kan met die blote oog of onder die mikroskoop onderskei word. voorbeelde:

- water + olie
- graniet
- water + swael
- water + sand + olie


water + olie

Enfase stelsels is homogene mengsels. Polifase stelsels is heterogene mengsels.

Ons noem homogene stelsels, wanneer dit gevorm word deur twee of meer mengbare (mengsel) stowwe oplossings. Voorbeelde van oplossings is: soutwater, asyn, gehidreerde alkohol.

Heterogene stelsels kan gevorm word deur 'n enkele stof, maar in verskillende fases van samevoeging (fisiese toestande).

Voorbeeld: water
- netto
- soliede (ys)
- stoom