Chemie

Kovalente bindings deur hibriede orbitale


verbastering of verbastering van orbitale is 'n interpenetrasie (mengsel) wat aanleiding gee tot nuwe orbitale, in gelyke getal, genaamd hibriede orbitale. Kyk na die tipe hybridisasie vir verskillende soorte koolstofbindings:

- sp3

In hierdie molekule, metaan, is alle bindings sp3. Enige molekule wat eenvoudige bindings het, en die hibridisering daarvan is sp3.

- sp2

In hierdie molekule, eteen, het ons 'n dubbelbinding, dus sal hibridisasie by hierdie binding sp2 (sigma-binding) en p (pi-binding). Die ander oproepe is almal sp2.

- sp

H - C ≡ C - H

In hierdie geval het die etino 'n drievoudige binding, waarvan een sp (sigma-binding) en twee p (pi-binding) -hibridisasie is. Die band tussen koolstowwe en waterstowwe is sp.

Alle π-bindings is suiwer p.

Kyk na hierdie molekule:

= C =

In hierdie molekule is daar 'n hoek van 180 ° tussen die dubbele bindings. Hybridisering is sp en p vir elke dubbele binding.

'N Binding tussen H - C is s - sp.

Voorbeeld: wees die volgende etaanmolekule, ontleed die σ en π bindings en die hibridiseringstipe van elke binding:


Koolstof 1:
H - C σ: s - sp3
C - C σ: sp3 - sp3

Koolstof 2:
C - C σ: sp3 - sp3
H - C σ: s - sp3

In etaan is daar geen π-binding nie, dus geen suiwer p.

Hoek tussen leidings

Volgens die hybridisering, kyk na die hoek wat by elkeen vorm:

sp3 - 109° 28'16”
sp2 - 120°
sp - 180 °