Chemie

Kekulé Postulates


Die Duitse chemikus Friedrich August Kekulé het die belangrikste kenmerke van die koolstofatoom bestudeer. Hy het die eienskappe in die vorm van drie postulate verduidelik:

Aangesien die koolstofatoom 4 elektrone in sy laaste dop het, het dit vier vrye valens en kan dit vier kovalente bindings vorm en molekules vorm. Op hierdie manier is die atoom stabiel.

Die koolstofatoom het die vier vrye valensies. Die posisie van die heteroatoom verskil nie van die verbindings nie.

Voorbeeld: chloroform (CH3cl)

Koolstofatome groepeer mekaar en vorm koolstofstrukture, of koolstofkettings.

Sommige elemente (swael en fosfor) kan ook kettings vorm, net soos koolstof, maar nie kettings so lank, stabiel en gevarieerd soos koolstof nie.

Algemene eiendom van organiese verbindings

Aangesien hulle oorwegend kovalente binding het, is hulle molekules en het die volgende eienskappe:

- Laag P.F.
- Oplosbaarheid in nie-polêre oplosmiddels
- Waterige oplossing lei nie elektrisiteit nie
- Mag polimeer en isomerisme hê

Tipes koolstofbinding

Twee koolstofatome kan mekaar bind deur een, twee of drie bindingspare.

1 elektroniese paar - enkel skakel C - C
2 elektroniese pare - dubbelbinding C = C
3 elektroniese pare - drievoudige binding C ≡ C