Chemie

Formules


Om 'n molekule voor te stel, kan u verskillende formules gebruik:

- elektroniese formule
- struktuurformule
- molekulêre formule
- meetkundige formule

Hier is byvoorbeeld die verskillende formules wat ons kan gebruik om metaangas voor te stel.

Elektroniese formule

Dit toon in die formule die elektroniese pare tussen die bindings van atome. Dit word die formule van Lewis.

Struktuurformule

Formules wat meer gebruik word as elektronika. Elektroniese pare word deur 'n streep voorgestel. Dui die kovalente binding tussen atome aan.

Molekulêre formule

Dit is 'n eenvoudiger voorstelling van die molekule. Dui die atome aan en die hoeveelheid daarvan in die stof.

Hierdie formules dui aan hoe die molekule in die ruimte gesien kan word. Toon die hoeke en hul skakels.

Koolstofatoomklassifikasie

Ons klassifiseer die koolstofatoom volgens die getal van koolstof wat daaraan gekoppel is. voorbeeld:

In hierdie geval word die ontbrekende bindings met waterstof voltooi, omdat koolstof altyd 4 bindings moet maak.

Let daarop dat koolstowwe 1,4,5,6 en 8 aan slegs een koolstof gekoppel is, dus word hulle genoemprimêre koolstowwe.
Koolstof 3 is aan twee koolstowwe vasgemaak, so word dit genoem sekondêre koolstof.
Koolstof 7 is aan drie koolstowwe vasgemaak, so word dit genoem tersiêre koolstof.
Koolstof 2 is aan vier koolstowwe vasgemaak, so word dit genoem kwaternêre koolstof.