Chemie

Plat Isomeria (vervolg)


Tautomeria isomeria

Hierdie isomerisme is 'n spesiale geval van plat isomerisme, waar isomere tot verskillende chemiese funksies behoort en 'n dinamiese chemiese ewewig bewerkstellig. Die algemeenste gevalle kom voor onder:

- aldehied en enol
- ketoon en enol

Volg die voorbeelde hieronder.

- aldehied en enol

- ketoon en enol