Chemie

Koolstofkettings (vervolg)


Geslote kettings

Geslote kettings word ook sikliese kettings genoem.

Hulle bied hul atome aan wat saamgebind is en vorm 'n meetkundige figuur of ringsiklus.

Hulle kan geklassifiseer word volgens die teenwoordigheid van 'n aromatiese ring al dan nie.

- alicyclic of nie-aromatiese - is geslote kettings wat nie die bezene ring het nie.

- aromatiese - is geslote kettings met die aromatiese ring of benseenring. Hulle het 'n resonansie tussen hul elektrone. Hierdie kettings het oor die algemeen ses koolstofatome wat dubbele bindings en enkelbindings afwissel.

of of

Aromatiese kettings kan geklassifiseer word volgens die aantal aromatiese ringe:

- Mononukleêre: as dit slegs een kern het (aromatiese ring)

  

- polynuclear: as u verskillende aromatiese ringe het.

  

Polinukleêre aromatika kan geklassifiseer word in:

- geïsoleerde polinukleêr: wanneer die ringe geen koolstofatoom in gemeen het nie.

- gekondenseerde polinukleêre: wanneer die ringe gemeen het koolstofatome.

Video: Benaming van Organiese Chemie Gr12 (Oktober 2020).