Chemie

Ruimte-isomery (vervolg)


Optiese isomeer

Optiese ruimtelike isomerie is een met 'n koolstof met vier verskillende ligande. Ons noem dit koolstofasimmetries. Dit word met 'n sterretjie (*) geïdentifiseer.

Asimmetriese of chirale koolstof - Dit is die koolstofatoom wat aan vier verskillende groepe gebind is.

Voorbeeld: melksuur of 2-hidroksipropanoësuur.

Let daarop dat daar vier verskillende groepe in hierdie molekule is: H, CH3OH, COOH.

As ons 'n spieël voor die melksuurmolekule kan plaas, sou ons die volgende molekule visualiseer.

Melksuur kry die naam D en die spekulêre beeld (spieëlbeeld) het die naam L.

Stowwe wat gepolariseerde lig na regs buig, word genoem dextrogyrous (uit Latyn Dexter, regs) en stowwe wat die gepolariseerde lig na links skuif, word genoem levogyrous (uit Latyn laevus, links).

Dan lei die twee melksuurmolekules gepolariseerde plat lig, maar een of ander manier. Ons kan skryf:

- dextrogyriese melksuur, d-melksuur of (+) melksuur
- levogyrine melksuur, melkesuur of (-) melksuur

Die fisiese eienskappe van hierdie isomere is dieselfde. Die enigste verskil is die polarisasie van gepolariseerde plat lig.

Die twee isomere van melksuur kan 'n paar genoem word enantiomorphs of optiese antipodes.

Daar is sommige molekules wat verskillende asimmetriese of chirale koolstowwe het. Neem die voorbeeld van α-hidroksy-ß-metiel rissinsuur:

In hierdie stof het ons twee asimmetriese koolstowwe wat van mekaar verskil.

Hierdie verbinding het vier opties aktiewe en onderskeie isomere wat soos volg voorgestel kan word:

Die verskil tussen die vier verbindings word aangedui deur die posisies van die OH- en CH-groepe.3, wat soms aan die linkerkant en soms aan die regterkant van die formule is.

Die isomere A en B is optiese antipodes, waarvan die een ondeurdringbaar is, en die ander weerloos is.
Die isomere C en D is optiese antipodes, waarvan die een ondeurgrondelik is, en die ander weerloos is.

Let daarop dat A en B; C en D is spieëlbeelde van mekaar. Dit is asof daar 'n spieël voor elkeen van hierdie molekules is.

Optiese isomere wat nie enantiomorfe vir mekaar is nie, word genoem diastereoisomers. In hierdie geval is hulle A en C; A en D; B en C; B en D.

Om te weet hoeveel optiese isomere daar is, kan ons bereken volgens die aantal asimmetriese koolstowwe.

2n

waar:
n = aantal asimmetriese koolstowwe

Voorbeeld: In die α-hidroksy-ß-metiel rissinzuurmolekule is daar twee asimmetriese koolstowwe. Pas dan die formule toe:

2n
2² = 4

Daar is vier isomere vir hierdie verbinding. Twee dextrogiros en twee levogiros word gevorm.