Chemie

Intramolekulêre bindings


Ioniese band

Die ioniese binding is die resultaat van die verandering tussen ione van teenoorgestelde elektriese ladings (anione en katione).

Hierdie skakel vind gewoonlik plaas tussen metale en nie-metale.

Metale - 1 tot 3 elektrone in die laaste dop; neiging om elektrone te verloor en katione te vorm. Meer elektropositiewe of minder elektronegatiewe elemente.

Nie-metale - 5 tot 7 elektrone in die laaste dop; neiging om elektrone te verkry en anione te vorm. Meer elektronegatiewe of minder elektropositiewe elemente.

dan:

METAAL + NIE METAAL → ION-AANSLUITING

Voorbeeld: Na en Cl

Na (Z = 11) K = 2 L = 8 M = 1
Cl (Z = 17) K = 2 L = 8 M = 7


Chloor wat 7 wil ontvang, is in die laaste laag. Om 8e te kry (gelyk aan die edelgasse) benodig u 1e.

Ioniese bindings vorm ioniese verbindings wat bestaan ​​uit katione en anione. Sulke ioniese verbindings vorm volgens die vermoë van elke atoom om elektrone te verkry of te verloor. Hierdie vermoë is die valensie.

Kyk na die tabel met die valensie van die chemiese elemente (sommige alkalies, aardalkalies, kalkogeen en halogeen):

SIMBOOL

CHEMIESEELEMENT

Elektriese lading

in

SODIUM

+1

K

potas

+1

mg

MAGNESIUM

+2

AC

CALCIUM

+2

al

ALUMINIUM

+3

F

ACID

-1

cl

CHLOOR

-1

br

Bromo

-1

die

SUURSTOF

-2

S

SULPHUR

-2

Valensie van ander chemiese elemente:

SIMBOOL

CHEMIESEELEMENT

ELEKTRIESE KOSTE

Fe

IRON

+2

Fe

IRON

+3

Ag

SILVER

+1

Zn

ZINC

+2

Voorbeeld: Mg en Cl

U kan die "skêr reël', Waar die katioon die aantal chloor (nie metaal nie) in die finale formule is, en die anioon die aantal magnesium (metaal) is.

Nog 'n voorbeeld: Al en O


In hierdie geval is die 'skêrreël' ook gebruik. Die finale formule word genoem ioonformule.

Elektroniese formule / Lewis-teorie

Die elektroniese formule stel die elektrone in die valenslae van atome voor.

Byvoorbeeld NaCl

Die elektroniese formule word ook die formule van Lewis, omdat dit deur hierdie wetenskaplike voorgestel is.

Ionverbindingseienskappe:

- is solied by kamertemperatuur en druk van 1 atm;
- hoë PF en PE het;
- is oplosbaar in polêre oplosmiddels soos water;
- Lei elektrisiteit in waterige oplossing en versmelt.