Chemie

Molekulêre meetkunde


Molekulêre meetkunde verduidelik hoe atome binne die molekule gerangskik is.

Atome is geneig om so verspreid en verspreid moontlik te wees. Hulle kan dus stabiliteit verkry.

Molekulêre geometrieë is: lineêr, hoekig, vlak trigonaal, piramidaal, tetraëdries, oktaedraal, T-vorm, trigonaal bipiram, verwronge tetraëdrale of wip, vlak vierkant en kwadratiese basispiramide.

Kyk na die belangrikste molekulêre meetkunde hieronder.

voorbeeld:

Vir diatomiese molekules (met twee atome)

Polêr - verskillende atome: HCl H - Cl
Apolêr - gelyke atome: H2 H - H

Vir triatomiese molekules (met drie atome)

Geen oorskietelektrone van die sentrale element nie. Polêre.

Hulle vorm 'n hoek van 180 °.

CS2 S - C - S

Vir triatomiese molekules met oorskietelektrone. Polar.

Hulle vorm 'n hoek van 109 ° 28 '.

Vir tetratomiese molekules sonder elektron-oorskot. Polêre.

Vir tetratomiese molekules, oorbly van 'n paar elektrone. Polar.

     

Vir pentatomiese molekules met 'n sentrale atoom. Polêre.