Chemie

Dalton-model


John Dalton se atoom was 'n massiewe, ondeelbare bal. Vir hom is materie gevorm deur deeltjies wat nie verdeel kon word nie, wat atome genoem word.

Sy werk is gebaseer op Proust en Lavoisier se Ponder Laws. Dalton het sirkels van dieselfde deursnee met inskripsies gebruik om die atome van verskillende chemiese elemente voor te stel.

Dus het hy die volgende postules opgestel:

I) Alle stowwe bestaan ​​uit klein deeltjies, genaamd atome, wat nie geskep of vernietig kan word nie. In stowwe word hulle verenig deur kragte van wedersydse aantrekking.
II) Elke stof bestaan ​​uit 'n enkele soort atoom. Eenvoudige stof of elemente word gevorm uit 'eenvoudige atome' wat ondeelbaar is. Saamgestelde stowwe word gevorm deur "saamgestelde atome" wat tydens chemiese reaksies in "enkelatome" kan ontbind.

III) Alle atome van dieselfde stof is identies in vorm, grootte, massa en ander eienskappe; Atome van verskillende stowwe het verskillende vorm, grootte, massa en eienskappe. Die massa van 'n "saamgestelde atoom" is gelyk aan die som van die massas van al die "enkele atome" -komponente.

IV) 'Saamgestelde atome' bestaan ​​uit 'n klein aantal 'enkele atome'.


Video: Dalton's Atomic Theory. #aumsum (September 2021).