Chemie

Atoommodelle


Die samestelling van materie het vir 'n lang tyd nuuskierigheid by die mens opgewek. Sedert antieke tye probeer filosowe uitvind hoe materie gevorm word.

Twee Griekse filosowe, Democritus en Leucippus, het voorgestel dat alle materie uit klein, ondeelbare liggame bestaan.

Hulle het hierdie liggame genoem atoom. In Grieks die beteken nee en Tomes beteken verdeelbaar. Die atoom was dus die laaste deeltjie wat nie verdeel kon word nie.


Democritus, vader van atomistiese

In die 500 en 1500 jaar van die Christelike era was die Arabiere en die Europeërs alchemiste.

Sy werke was daarop gemik om die eliksier van die lang lewe te verkry, sodat die mens onsterflik sou word. Dit was die klip van die filosoof wat enige metaal in goud kon omskep.

 

In die sestiende eeu het iatrochemie ontstaan, 'n mediese leerstelling wat die chemiese oorsaak toegeskryf het aan alles wat in die liggaam aangaan.

Later, in die agtiende eeu, is die idee van chemie gebore by wetenskaplikes wat die "Ponderal Laws", Lavoisier en Proust bestudeer het.

Atoommodelle is teorieë gebaseer op eksperimentering deur wetenskaplikes om te verduidelik hoe die atoom lyk.

Modelle bestaan ​​nie in die natuur nie. Dit is slegs verduidelikings om aan te toon waarom 'n verskynsel voorkom.

Baie wetenskaplikes het hul teorieë ontwikkel. Met verloop van tyd het die modelle ontwikkel totdat hulle die huidige model bereik het.


Video: NBA Top 10 Plays of the Night. December 25, 2019 (Mei 2021).