Chemie

Organiese reaksies


Daar is miljoene organiese stowwe in die natuur. Die hoeveelheid chemiese reaksies wat met hierdie stowwe kan voorkom, is enorm. Sommige is voorspelbaar.

Die belangrikste organiese reaksies is soos volg:
- optelreaksie
- substitusiereaksie
- oksidasie reaksie
- eliminasie-reaksie

Optelreaksie

Optelreaksies is dié waar 'n atoom van 'n organiese of anorganiese stof by 'n organiese stof gevoeg word.

Dit kom voor in onversadigde koolwaterstowwe, soos alkene en alkyne. Dit word gekenmerk deur die verbreking van dubbele en drievoudige bindings.

In onversadigde koolwaterstowwe vind die verdeling plaas by die swakste binding (π-binding) en die vorming van twee nuwe bindings (δ-bindings) vind plaas.

Die belangrikste aanvullingsreaksies is:

- katalitiese hidrogenering
- halogenering
- toevoeging van HX
- byvoeging van water
- bykomend tot aromaties

Ons sal elkeen hieronder bestudeer.

Video: Belangrike reaksies van organiese verbindings 2 -Graad 12- Chemie (Oktober 2020).