Chemie

Konsentrasietipes


konsentrasie Dit is die term wat ons gebruik om die verwantskap tussen die hoeveelheid opgeloste stof en die hoeveelheid oplosmiddel in 'n oplossing te vorm.

Hoeveelhede kan gegee word in massa, volume, mol, ens.

nota:
m1= 2g
N2 = 0,5 mol
V = 14L

Elke hoeveelheid het 'n indeks. Ons gebruik indeks:

1 = vir opgeloste hoeveelhede
2 = vir hoeveelhede oplosmiddel
geen indeks = vir oplossingshoeveelhede

voorbeelde:

2g massa NaCl opgeloste stof: m1= 2g
aantal mol 0,5 mol wateroplosmiddel: n2 = 0,5 mol
14L oplossing volume: V = 14L

Die konsentrasies kan wees:

  1. Algemene konsentrasie
  2. molariteit
  3. titel
  4. Molêre breuk
  5. normaliteit

Ons sal elkeen hieronder bestudeer.

Video: NBA Top 10 Plays of the Night. December 25, 2019 (Oktober 2020).