Chemie

Toevoegingsreaksies (vervolg)


Katalitiese hidrogenering

Hierdie addisie reaksie kom voor in alkene en alkyne. Waterstofgas word bygevoeg met behulp van 'n katalisator. Nikkel (Ni) of platinum (Pt) metaal kan gebruik word.

Ons kan ook hierdie reaksie noem Sabatier-Senderens. Dit is welbekend in die voedselchemiese industrie, en dien as basis vir die produksie van margarien uit plantaardige olies.

Plantaardige olies het dubbele bindings. Die byvoegingsreaksie, katalitiese hidrogenering, omskep hierdie olies (wat vloeibaar is) in vette (wat vast is).

Olie + nH2 → vet
(onversadigde vloeistof) (versadigde vaste stof)

Katalitiese hidrogenering in alkene en alkyne:

Let daarop dat die produk van hierdie reaksie 'n alkaan is. Een van die alkaansintese is dus katalitiese hidrogenering.