Chemie

Oplosbaarheidskrommes


Dit is grafieke wat die variasie van oplosbaarheidskoëffisiënte van stowwe as funksie van temperatuur toon.

Kyk na die oplosbaarheidskoëffisiënte van kaliumnitraat in 100 g water.

Uit hierdie gegewens is dit moontlik om die oplosbaarheidskromme te versamel.

Temperatuur (° C)

(g) KNO3 / 100g water

0

13,3

10

20,9

20

31,6

30

45,8

40

63,9

50

85,5

60

110

70

138

80

169

90

202

100

246

Tot op enige punt bo-op van die oplosbaarheidskromme is die oplossing versadig.
Tot op enige punt up van die oplosbaarheidskromme is die oplossing verzadigde.
Tot op enige punt onder van die oplosbaarheidskromme is die oplossing onversadigde.

Video: NBA Top 10 Plays of the Night. December 25, 2019 (November 2020).